Organisatie

De Molen Geesina is eigendom van de Stichting de Utrechtse Molens (SDUM) en wordt beheerd door het Utrechts Landschap. De Stichting Molen Geesina te Groenekan is verantwoordelijk voor de exploitatie van de molen (bezoekersorganisatie, molenwinkel etc.) en heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SDUM/Utrechts Landschap.

De Stichting is in het voorjaar van 2012 opgericht en heeft tot doel de bijzondere betekenis van de Groenekanse molen “Geesina” als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument voor Groenekan te versterken en te onderhouden. 

De Stichting Molen Geesina is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55122027.

RSIN/fiscaal nummer 8515.74.762.

Rekeningnummer: NL97 TRIO 0254 7058 39

Het bestuur:
Voorzitter:                                             Irma van den Hengel – Koot
Secretaris:                                              Paula Meijers
Penningmeester:                                 Anton Merkens
Vrijwilligerscoördinator:                  Vacant
Algemeen bestuurslid:                      Kees van Barneveld (sponsoring & fondswerving)
Algemeen bestuurslid:                      Wilma van der Laan (PR en social media)
Algemeen bestuurslid:                      Vacant

Het comité van aanbeveling bestaat uit:
Jorn Copijn                      Landschapsarchitect en boomchirurg
Sjoerd Potters                Burgemeester van De Bilt

Naast het bestuur zijn er twee vrijwillige molenaars vanuit de Stichting De Utrechtse Molen (Ingrid Friesema en Gijs Hasselbach) en zo’n 20 vrijwilligers voor de ontvangstruimte en het verkooppunt. In principe is de winkel iedere zaterdag van medio april tot medio oktober van 11 – 17 uur open en als het weer het toelaat zal de molen ook draaien. Het aantal draaidagen zal meer zijn dan de dagen dat de winkel open is.

Voor het draaiend houden van de Geesina zullen jaarlijks, naast de inzet van vele vrijwilligers, ook financiële middelen nodig zijn. De jaarlijkse rijkssubsidie zal door de Stichting zelf met een behoorlijk bedrag dienen te worden aangevuld.

Activiteitenverslag 2020

Statuten Stichting Geesina

Beleidsplan Stichting Geesina

Financieel verslag 2022